تصویر روز

درخواست از کاربران عضو صندوق امام علی(ع)

Author: Admin 20.11.2013, Viewed : 19780, Category: No category
نظربه اینکه اطلاع رسانی صورتحساب اعضای صندوق منبعد فقط از این سایت صورت میگیرد ، لذا مدیریت سایت جهت کلیه اعضای صندوق ثبت نام اولیه نموده و صورتحساب را در صفحه شخصی آنان گنجانده است. از این کاربران درخواست میشود پس از ورود به صفحه شخصی خود، با ورود در بخش تنظیمات شخصی ، اطلاعات شخصی خود را تکمیل نمایند. درهمین بخش با ورود به قسمت " تماس با ما " آدرس ایمیل را که بصورت پیش فرض ازسوی مدیریت سایت ثبت شده به آدرس ایمیل واقعی خود تصحیح نمایند.

Comments

avatar
کاربر
to cite

91 wrote:

29.06.2016 | ICQ: ---

--------------------

Only authorized users can Llave comments