daf53banner

به گزارش بسنا، با همت بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینو مجموعه کتب مهندسی مرتبط با گرایش علمی دانشجویان ورودی با رویکرد مشکلات و اهتمام به مسائل کشور و نیازهای جامعه تهیه شد. و معرفی صنایعی که اساس صنعت را تشکیل می دهند، مجموعه ای از منابع نیز با توجه به گرایش به این دانشجویان همراه با معرفی آنها ارائه می شود. هدف این کتاب ها توسعه درک، درک، دانش و درک دانش آموز در زمینه صنعت آموزش، شناخت مزایا، نیازها

تماس با ما