daf53banner

طبق تصمیم فیفا، باشگاه «پرسپولیس» علاوه بر بدهی 200 هزار یورویی، به پرداخت 200 هزار یورو دیگر به بوهیدار رادوشویچ محکوم شد. نکته جالب اینجاست که تنها بخشی از مبلغ 200 هزار یورویی رادوشوویچ با تاخیر چند روزه به حساب این دروازه بان واریز شد که برگ برنده محکومیت پرسپولیس به پرداخت 200 هزار یورو جریمه را به او داد. آیا بوژیدار رادوشروویچ درباره پرداخت مطالباتش با مدیران باشگاه «پرسپولیس» صحبت کرده است یا خیر؟ وی گفت: با آنها مذاکره

تماس با ما